ขอเชิญผู้ประกอบการเข้ารับบริการการใช้เครื่องจักรกลางด้านเกษตรแปรรูป อาหาร ผลไม้ และสมุนไพร คุณสมบัติผู้รับบริการ ***(เฉพาะผู้ประกอบการพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก) - ผู้ประกอบการด้านเกษตรแปรรูปฯ - ผู้ประกอบการที่สนใจ - ประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ (instant camera)ใช้บริการเครื่องจักรได้ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สมัครฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ---ท่านใดไม่สะดวกเดินทาง (new mail)สามารถส่งวัตถุดิบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในลิ้งค์ ด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/1ipdwFX89XUswyCrHRNc3_S-POGXnGmgMWyETX6lLXu8/edit (incoming call)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอรุณณีย์ โทร 085-913-8445 คุณพิชัย โทร 096-948-3121