คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2564
2

ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานบันทึกข้อมูล วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากอุตสาหกรรม (G14)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.05.2564
5

7 ช่องทางการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.04.2564
6

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม (Smart Safety)ภาคอุตสาหกรรม โดยได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02